FUNDUSZ NA RZECZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

 

Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego. Do naszego województwa trafi rekordowa kwota 2 mld 745 mln unijnych euro. To prawie pół miliarda euro więcej niż w poprzednim okresie programowania.

 

Na tę kwotę składają się:

 

 1,7 mld euro – przeznaczone na tzw. działania twarde, czyli inwestycje w transport, infrastrukturę zdrowotną i kulturalną, a także na wsparcie dla przedsiębiorców;

 

 658 mln euro – na tzw. działania miękkie, czyli wsparcie społeczne, szkolenia dla pracowników i przekwalifikowanie, a także stypendia dla studentów.

 

 369,5 mln euro – na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Countdown

Realny początek WYŁĄCZANIA BLOKÓW Elektrowni Bełchatów

1 stycznia 2030

13 czerwca 2024
Pozyskaliśmy jako województwo, wspólną pracą, pierwsze 1,5 miliarda (369,5 mln euro) na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, ale potrzebujemy minimum dziesięciokrotnie zwiększyć tę kwotę, by proces transformacji
13 czerwca 2024
Zapraszamy do udziału w warsztacie dotyczącym wypracowania kierunków strategicznych dla klastra Obszaru Nowej Energii stymulującego procesy rozwoju gospodarczego na obszarze transformacji. Cel warsztatu Wypracowanie najważniejszych
12 marca 2024
W imieniu Społecznej Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji Regionu Bełchatowskiego powołanej w ramach projektu Bełchatów 5.0, zapraszamy do udziału w inspirującej sesji poświęconej procesowi Sprawiedliwej Transformacji
24 lutego 2024
W dniu 22 lutego 2024r. w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie odbyło się seminarium "Czy da się przejść suchą stopą przez proces transformacji?". W spotkaniu udział
13 czerwca 2024

WARSZTAT: KIERUNKI STRATEGICZNE KLASTRA OBSZARU NOWEJ ENERGII / 19 CZERWCA 2024, SITG Bełchatów

Zapraszamy do udziału w warsztacie dotyczącym wypracowania kierunków strategicznych dla klastra Obszaru Nowej Energii stymulującego procesy rozwoju gospodarczego na obszarze transformacji.

 

Cel warsztatu

 

Wypracowanie najważniejszych zagadnień niezbędnych do zainicjowania organizacji klastrowej, jej formalnego powołania oraz realizacji pierwszych wspólnych działań – określenie formy prawnej działalności, misji i wizji, celów strategicznych i operacyjnych.

 

Uzyskane informacje i wypracowane zagadnienia staną się materiałem wyjściowym do opracowania w kolejnym kroku strategii rozwoju i działania klastra. Kluczowym aspektem będzie także określenie posiadanego potencjału, możliwości partycypacji poszczególnych interesariuszy (organizacyjnych, finansowych itp.), ale także oczekiwanych korzyści przez każdą ze stron uczestników działalności klastra w  krótkim i długim okresie czasu.

 

Uczestnikami warsztatu będą przedstawiciele 4 grup interesariuszy przyszłego klastra:

- przedsiębiorcy,

- przedstawiciele uczelni wyższych,

- instytucji otoczenie biznesu

- oraz władz samorządowych.

 

Aktywny udział przedstawicieli każdej z grup jest niezbędny do tego, aby inicjatywa klastrowa mogła powstać i dynamicznie się rozwijać. Każda z grup może i powinna wnieść określony wkład w jej rozwój, ale również oczekiwać i osiągać określone korzyści.

 

Dla przedsiębiorców będzie to m.in. nawiązanie nowych kontaktów, podniesienie poziomu innowacyjności, pozyskanie wykształconej kadry czy rozpoznawalność na arenie międzynarodowej.

Dla uczelni może to być nawiązanie bliskiej współpracy z biznesem, rozwój nowych kierunków czy prac B+R.

 

Władze mogą skorzystać na rozwoju gospodarczym, pozyskiwaniu nowych inwestorów.

Celem nadrzędnym jest rozwój przedsiębiorstw, a tym samym rozwój społeczno-gospodarczy regionu. 

 

Warsztat podzielony będzie na trzy bloki tematyczne, w ramach których odbywać się będzie praca w grupach. Każdy blok kończyć się będzie prezentacją wyników oraz dyskusją. Wykorzystane zostaną różnorodne metody:

 

Przy określaniu oczekiwań i obszarów problemowych z perspektywy doświadczenia uczestników warsztatu wykorzystamy persony. Jest to metoda zgodna z modelem COM-B, który zakłada, że kluczem do zmiany jest zrozumienie czynników, które wpływają na zachowanie jednostek. 

 

Przy określaniu wizji wykorzystamy interaktywne narzędzia pozwalające na szybkie zbieranie
i prezentowanie na ekranie propozycji uczestników warsztatów.

 

Przy określaniu celów wykorzystamy uproszczony model Value Proposition Canvas.

 

Na zakończenie podjęta będzie próba zebrania wszystkich wyników prac oraz wypracowania wspólnych założeń.

 

 

PROWADZĄCY WARSZTAT:

 

Marta Mackiewicz

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z innowacyjnością przedsiębiorstw, organizacjami klastrowymi, konkurencyjnością regionów, a także wybranymi zagadnieniami związanymi z rozwojem regionalnym. Była zaangażowana w realizację ponad 100 projektów badawczych i ewaluacyjnych, w tym międzynarodowych, m.in. w ramach Horyzontu 2020. Przez 12 lat kierowała zespołem badawczym w Ecorys Polska zajmując stanowisko dyrektora działu Policy & Research. W Ministerstwie Rozwoju i Technologii zajmowała się polityką klastrową. Jest autorką publikacji, ekspertyz i analiz dla samorządów, instytucji rządowych, Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

 

Piotr Wojciechowski

Dyrektor zarządzający Bydgoskim Klastrem Przemysłowym Dolina Narzędziowa. Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie. Przygotował oraz zrealizował wiele projektów regionalnych, krajowych i międzynarodowych dofinansowanych z programów UE, m.in. POIR, EUREKA, COSME, H2020.

 

 

ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia na oba wydarzenia przyjmujemy do piątku 14 czerwca na e-mail: biuro@b50.pl

Więcej informacji: Maciej Kozakiewicz, e-mail: m.kozakiewicz@b50.pl, tel. 607 444242

 

 

 

Warsztat kierunków strategicznych klastra – 19 czerwca 2024, Bełchatów

 

Program 11:30 – 16:30 (może ulec drobnym modyfikacjom):

 

Wprowadzenie organizatorów – 10 min.

Prezentacja założeń warsztatu i spodziewanych efektów przez prowadzących – 10 min.

Prezentacja/przedstawienie się uczestników – 30 min.

 

 

BLOK I – OKREŚLENIE SYTUACJI WYJŚCIOWEJ, POZNANIE OCZEKIWAŃ
(grupy sektorowe, 4 grupy: przedsiębiorstwa, IOB, uczelnie, samorządy)

 

Praca w grupach – 45 min

Prezentacja wyników – 10 min

Dyskusja – 10 min

 

Przerwa – 15 min

 

 

BLOK II —WIZJA – POZNANIE AMBICJI I POTENCJALNYCH KORZYŚCI

 

Praca w grupach – 45 min

Prezentacja wyników – 10 min

Dyskusja – 10 min

 

Przerwa – 15 min

 

 

BLOK III – CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE

 

Praca w grupach – 60 min

Prezentacja wyników – 15 min

Dyskusja – 15 min

Podsumowanie

Jesteśmy w mediach społecznościowych

DOŁĄCZ DO NAS!

Adres do korespondencji: Zielona 27, 90-602 Łódź

Chcesz być częścią naszego projektu? Wesprzyj nas swoją wiedzą i doświadczeniem

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I OPOWIEDZ O SOBIE!

youtube.com

linkedin.com

facebook.pl

biuro@b50.pl

+48 797 455 404

Projekt Bełchatów 5.0 / 2023 FUNDACJA KULTURA KRESU z siedzibą w Łodzi, ul. Nowa 40/44/58, 90-030 Łódź, NIP: 7282838372, REGON: 383548801, KRS: 0000788365.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

Realizacja: Plutowski.pl