Countdown

Realny początek WYŁĄCZANIA BLOKÓW Elektrowni Bełchatów

1 stycznia 2030

ŚRODOWISKO

 

 remont i modernizacja sieci ciepłowniczych w celu poprawy efektywności energetycznej systemów ciepłowniczych oraz inwestycje w produkcję energii cieplnej, pod warunkiem że instalacje produkujące energię cieplną opierają się wyłącznie na odnawialnych źródłach energii;

 

 inwestycje w cyfryzację, innowacje cyfrowe i łączność cyfrową;

 

 inwestycje w rewitalizację i dekontaminację terenów zdegradowanych, przywracanie funkcji obszarom oraz – w tym tam, gdzie jest to konieczne, w projekty w zakresie zielonej infrastruktury i zmiany przeznaczenia terenów – z uwzględnieniem zasady „zanieczyszczający płaci”;

 

 inwestycje we wzmacnianie gospodarki o obiegu zamkniętym w tym poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczanie ich ilości, efektywne gospodarowanie zasobami, ponowne wykorzystywanie, naprawy oraz recykling;

FINANSOWANIE W RAMACH FST

FST wspiera wyłącznie następujące działania

 

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE

 

 inwestycje produkcyjne w MŚP, w tym w mikroprzedsiębiorstwach i przedsiębiorstwach typu start-up, prowadzące do dywersyfikacji gospodarczej, modernizacji i restrukturyzacji;

 

 inwestycje w tworzenie nowych przedsiębiorstw, w tym poprzez inkubatory przedsiębiorczości i usługi konsultingowe, prowadzące do utworzenia miejsc pracy;

 

 inwestycje w działania badawcze i innowacyjne, w tym działania prowadzone przez uniwersytety i publiczne organizacje badawcze, oraz działania wspierające transfer zaawansowanych technologii;

aktualne konkursy >>

więcej >>

MIEJSCA PRACY

 

 podnoszenie i zmiana kwalifikacji pracowników i osób poszukujących pracy;

 

 pomoc w poszukiwaniu pracy dla osób poszukujących pracy;

 

 aktywne włączenie społeczne osób poszukujących pracy;

 

 inne działania w obszarach kształcenia i włączenia społecznego, w tym – tam, gdzie jest to należycie uzasadnione – inwestycje w infrastrukturę na potrzeby ośrodków szkoleniowych oraz placówek opieki nad dziećmi i osobami starszymi, wskazane w terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji zgodnie z art. 11.

NOWE TECHNOLOGIE

 

 inwestycje we wdrażanie technologii oraz w systemy i infrastrukturę zapewniające przystępną cenowo czystą energię, w tym we wdrażanie technologii magazynowania energii, oraz w redukcję emisji gazów cieplarnianych;

 

 inwestycje w energię odnawialną zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 (17), w tym z określonymi w tej dyrektywie kryteriami zrównoważonego rozwoju, i w efektywność energetyczną, w tym do celów ograniczania ubóstwa energetycznego;

 

 inwestycje w inteligentną i zrównoważoną mobilność lokalną, w tym dekarbonizację lokalnego sektora transportu i jego infrastruktury;

FUNDUSZ NA RZECZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

 

Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego. Do naszego województwa trafi rekordowa kwota 2 mld 745 mln unijnych euro. To prawie pół miliarda euro więcej niż w poprzednim okresie programowania.

 

Na tę kwotę składają się:

 

 1,7 mld euro – przeznaczone na tzw. działania twarde, czyli inwestycje w transport, infrastrukturę zdrowotną i kulturalną, a także na wsparcie dla przedsiębiorców;

 

 658 mln euro – na tzw. działania miękkie, czyli wsparcie społeczne, szkolenia dla pracowników i przekwalifikowanie, a także stypendia dla studentów.

 

 369,5 mln euro – na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Jesteśmy w mediach społecznościowych

DOŁĄCZ DO NAS!

Adres do korespondencji: Zielona 27, 90-602 Łódź

Chcesz być częścią naszego projektu? Wesprzyj nas swoją wiedzą i doświadczeniem

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I OPOWIEDZ O SOBIE!

youtube.com

linkedin.com

facebook.pl

biuro@b50.pl

+48 797 455 404

Projekt Bełchatów 5.0 / 2023 FUNDACJA KULTURA KRESU z siedzibą w Łodzi, ul. Nowa 40/44/58, 90-030 Łódź, NIP: 7282838372, REGON: 383548801, KRS: 0000788365.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

Realizacja: Plutowski.pl