ODCINEK 5

Piotr Korytkowski, Maciej Sytek

 

W odcinku piątym dzielimy się doświadczeniami z procesu Sprawiedliwej Transformacji zaprzyjaźnionego regionu węglowego Wielkopolski Wschodniej. Zarówno w przeszłości, jak i obecnie, górnicy, energetycy i niezbędni specjaliści z powiatu konińskiego wspierali swoją wiedzą i pracą region bełchatowski.
 
W swojej wypowiedzi nawiązuje do tego Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej. Wyjaśnia też czego możemy się nauczyć na transformacji ZE PAK, zwracając szczególnie uwagę na długość i złożoność procesów przygotowań nowej rzeczywistości społeczno-gospodarczej.
 
Z kolei prezydent Konina Piotr Korytkowski podkreśla, że w mieście proces transformacji został uruchomiony w 2018 roku i w jego przygotowanie włączyło się wiele środowisk mówiących podobnym głosem: organizacje pozarządowe, ekolodzy, związki zawodowe, samorządy, przedsiębiorcy. Dzięki temu region otrzymał środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Do pełni szczęścia brakuje jedynie ich realnego uruchomienia.

ODCINEK 4

prof. Aleksandra Nowakowska

 

W odcinku czwartym, prof. Aleksandra Nowakowska, Dyrektor Instytutu Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego odpowiada na pytanie czy możliwa jest przejrzysta wizja rozwoju i zaplanowanie dobrej przyszłości bez organizacji pogłębionej debaty wszystkich zainteresowanych stron procesu? Podkreśla, że warto stworzyć autorską, wpisaną w specyfikę regionu wersję Sprawiedliwej Transformacji, opartej na edukacji i budowanie świadomości oraz podkreślaniu szans i korzyści. Należy ją tak zorganizować by uniknąć recesji i wstrząsu jaki przeżyła stolica regionu Łódź. Region ma obecnie zabezpieczone środki z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, co znacznie ułatwia zaplanowanie niezbędnych działań. Konieczne jest w przypadku regionu bełchatowskiego myślenie długookresowe, planując rozwiązania z myślą o dzisiejszej młodzieży. Według ekspertki współczesna gospodarka opiera się na ludziach i od wzmocnienia kapitału zależy końcowy sukces zaplanowanej transformacji. Bełchatów w przyszłości musi być innowacyjny i przedsiębiorczy na skalę krajową, a nawet europejską.

ODCINEK 3

Małgorzata Misiak

 

W odcinku trzecim, dr Małgorzata Misiak, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, przedstawia najbliższe plany wydatkowania środków z funduszu 369,5 mln euro skierowanego do Obszaru Nowej Energii, obejmującego 35 gmin województwa. Rozmówczyni potwierdza, iż najwięcej zależy obecnie od aktywności potencjalnych beneficjentów. Gros środków kierowanych jest na sferę gospodarczą, dla przedsiębiorców oraz szkolnictwo zawodowe. Kluczowe stało się podniesienie innowacyjności oraz uzupełnienie lub zmiana kwalifikacji, np. poprzez korzystanie z bonów szkoleniowych, gdzie każdy może zdecydować o kierunku kształcenia osobiście. Więcej aktualnych informacji znajduje się na stronie www.rpo.lodzkie.pl.

ODCINEK 2

Katarzyna Kleska

 

W odcinku drugim, Katarzyna Kleska, Sekretarz Powiatu i Pełnomocnik Starosty Bełchatowskiego ds. Transformacji Powiatu Bełchatowskiego przybliża klimat jaki obecnie panuje wśród mieszkańców, przedsiębiorców oraz młodzieży Powiatu Bełchatowskiego na początku procesu nieuniknionej transformacji. Zwraca uwagę na szanse jakie pojawiają się w związku z tym procesem, na niezbędne inwestycje w programy i infrastrukturę szkolnictwa zawodowego, na możliwości pozyskiwania środków z funduszy inwestycyjnych. W rozmowie podkreślona jest konieczność wyjścia lokalnego biznesu spod "klosza" koncernu energetycznego i wykorzystania szansy na podniesienie innowacyjności i dywersyfikację gospodarczą. Kluczem do ostatecznego sukcesu upatruje się w młodzieży, która obecnie jeszcze jest włączona w procesy restrukturyzacji w niewielkim stopniu.

ODCINEK 1

dr Maciej Kozakiewicz

 

W pierwszym odcinku dr Maciej Kozakiewicz, koordynator projektu Bełchatów 5.0 i ekspert problematyki Sprawiedliwej Transformacji wypowiada się nt. skali wyzwań przed jaką stoi region, podkreślając, że przez blisko pięćdziesiąt lat funkcjonowania kopalni i elektrowni stworzony dobrobyt na wielką skalę, którego utrzymanie wymaga dużych nakładów energii pojedynczych osób, jak i zespołów i instytucji. Rocznie do samorządów lokalnych w formie opłat i podatków dopływa pomiędzy 200 a 300 mln złotych. Fundusz na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji na lata 2021-2027, który głównie skierowany jest na tworzenie nowych miejsc pracy, przekwalifikowanie, podniesienie poziomu edukacji oraz innowacje i wzrost przedsiębiorczości wynosi około 1,5 mld złotych.
Countdown

Realny początek WYŁĄCZANIA BLOKÓW Elektrowni Bełchatów

1 stycznia 2030

BEŁCHATÓW 5.0 TV

 

Bełchatów 5.0 TV to cykl emisji krótkich serwisów informacyjnych o nowościach z zakresu Sprawiedliwej Transformacji Zagłębia Bełchatowskiego, transformacji energetycznej i zmian klimatycznych. Przygotowane materiały zawierają komentarze do wybranych zagadnień związanych z pracami naszego zespołu projektowego.
 
Scenariusze newsów przygotowane są we współpracy z lokalnymi dziennikarzami i mają na celu podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców co do skali wyzwań jakie stoją przed Obszarem Nowej Energii.
 
Planujemy do końca roku przeprowadzenie 18 emisji bazujących głównie na wypowiedziach zaproszonych ekspertów, komentujących wybrane aspekty zmian czekających region bełchatowski.
 
Można je odnaleźć na naszej stronie internetowej b50.pl oraz YouTube >>, Facebook >> i Linkedin >>
 
Zachęcamy do aktywnego komentowania i podpowiadania przydatnych wątków do rozwinięcia.

Jesteśmy w mediach społecznościowych

DOŁĄCZ DO NAS!

Adres do korespondencji: Zielona 27, 90-602 Łódź

Chcesz być częścią naszego projektu? Wesprzyj nas swoją wiedzą i doświadczeniem

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I OPOWIEDZ O SOBIE!

youtube.com

linkedin.com

facebook.pl

biuro@b50.pl

+48 797 455 404

Projekt Bełchatów 5.0 / 2023 FUNDACJA KULTURA KRESU z siedzibą w Łodzi, ul. Nowa 40/44/58, 90-030 Łódź, NIP: 7282838372, REGON: 383548801, KRS: 0000788365.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

Realizacja: Plutowski.pl