Projekt Bełchatów 5.0 / 2023 FUNDACJA KULTURA KRESU z siedzibą w Łodzi, ul. Nowa 40/44/58, 90-030 Łódź, NIP: 7282838372, REGON: 383548801, KRS: 0000788365.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

Realizacja: Plutowski.pl

+48 797 455 404

biuro@b50.pl

facebook.pl

linkedin.com

youtube.com

Chcesz być częścią naszego projektu? Wesprzyj nas swoją wiedzą i doświadczeniem

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I OPOWIEDZ O SOBIE!

Adres do korespondencji: Zielona 27, 90-602 Łódź

Jesteśmy w mediach społecznościowych

DOŁĄCZ DO NAS!

FUNDUSZ NA RZECZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

 

Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego. Do naszego województwa trafi rekordowa kwota 2 mld 745 mln unijnych euro. To prawie pół miliarda euro więcej niż w poprzednim okresie programowania.

 

Na tę kwotę składają się:

 

 1,7 mld euro – przeznaczone na tzw. działania twarde, czyli inwestycje w transport, infrastrukturę zdrowotną i kulturalną, a także na wsparcie dla przedsiębiorców;

 

 658 mln euro – na tzw. działania miękkie, czyli wsparcie społeczne, szkolenia dla pracowników i przekwalifikowanie, a także stypendia dla studentów.

 

 369,5 mln euro – na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

dowiedz się więcej >>

WYBRANE PRZYKŁADY Z TRANSFORMOWANEGO OBSZARU NOWEJ ENERGII

Na obszarze transformacji również zachodzą zmiany wpisujące się w proces Sprawiedliwej Transformacji

 

Warto zwrócić uwagę choćby na osiągnięcia najzamożniejszej gminy Kleszczów (tereny inwestycyjne oraz program wyposażenia gospodarstw domowych w instalacje solarne), budowę sztucznej góry w gminie Kamieńsk (zagospodarowanie zwałowiska na potrzeby rekreacyjne oraz budowa farmy  wiatrowej), inwestycje gminy Rząśnia w OZE (pasywny budynek Urzędu Gminy oraz system zarządzania instalacjami solarnymi).

 

Są to dobre przykłady prezentujące proces decyzyjności i sprawczości przedstawicieli lokalnych samorządów Obszaru Nowej Energii.

Realny początek WYŁĄCZANIA BLOKÓW Elektrowni Bełchatów

1 stycznia 2030

Countdown

INSPIRUJĄCE STUDIA PRZYPADKU WYBRANE DO PROJEKTU

 

 

1. HAMBACH - Kopalnia odkrywkowa Hambach

 

Uruchomiona w 1978 roku, znajduje się 40 km na zachód od Kolonii, w samym sercu reńskiego obszaru wydobycia węgla brunatnego. W szczytowym okresie złoże o powierzchni 8.500 ha i maksymalnej głębokości 411 metrów dostarczało około 40 milionów ton węgla brunatnego do lokalnych elektrowni, które pokrywały 5% zapotrzebowania na energię elektryczną w Niemczech.

 

W 2029 roku eksploatacja kopalni zostanie zakończona w ramach ustawowego wycofania węgla. Obecnie wprowadzane są zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, aby umożliwić realizację ambitnych planów rekultywacji odkrywki. Powstanie jezioro, które przez dziesiątki lat będzie wypełniane przez Ren.

 

Podejmowane działania zmierzają do całkowitej wielokierunkowej transformacji z aktywnym udziałem gmin: projekt - firma Neuland Hambach GmbH.

2. UNIEJÓW

 

Trzytysięczne miasteczko, które swój spektakularny rozkwit w ostatnich dwudziestu latach zawdzięcza  odnalezieniu i zastosowaniu wód geotermalnych oraz efektywnie wykorzystanym ponad 200 mln zł z funduszy europejskich, głównie na spójnie zaplanowane inwestycje. W 1999 r. została powołana spółka Geotermia Uniejów, która przystąpiła do budowy miejskiego systemu grzewczego opartego na energii geotermalnej.

 

W mieście powstał imponujący kompleks termalno-basenowy „Termy Uniejów”, wyremontowano zamek i zrewitalizowano park zamkowy. Uniejów od 2012 r. ma status miejscowości uzdrowiskowej i stawia na rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych.

 

Nie byłoby to możliwe bez burmistrza-wizjonera, który konsekwentnie wdraża te plany w życie.

3. ŻYRARDÓW

 

To 40-tysięczne miasto położone 45 kilometrów od Warszawy. Przez ponad 150 lat nazywany był „polską stolicą lnu”.

 

Przez lata rozwój Żyrardowa w dużym stopniu uzależniony był od kondycji fabryki lniarskiej. Niestety, działalność Zakładów Przemysłu Lniarskiego zakończyła się przewlekłym procesem upadłościowym, negatywnie wpływającym przede wszystkim na lokalny rynek pracy.

 

Bezrobocie niosło za sobą kolejne, pochodne mu, trudności społeczne: znaczne osłabienie więzi społecznych, niski stopień aktywności mieszkańców i ich identyfikowania się z miastem, a także – naturalny w pewnym stopniu, odpływ głównie młodych i wykształconych mieszkańców do stolicy. Likwidacja zakładów lniarskich wiązała się również z postępującą latami degradacją przestrzeni pofabrycznych.

 

O potrzebie rewitalizacji Żyrardowa, jako sposobie na ożywienie społeczno– gospodarcze uśpionego po likwidacji zakładów lniarskich miasta, zaczęto rozmawiać już w 2000 roku.

 

Zaś w 2004  jako pierwsze miasto na Mazowszu i jedno z pierwszych w Polsce, Żyrardów przyjął Lokalny Program Rewitalizacji, który – sukcesywnie uaktualniany i dostosowywany do zmieniających się realiów prawnych oraz ekonomicznych – realizowany jest do dziś, po kilkudziesięciu latach świadomej polityki władz samorządowych dawna fabryka znów jest potencjałem rozwojowym Żyrardowa, który dzięki temu kompleksowi urbanistycznemu zyskał status Pomnika Historii.  

4. EC1 – obiekt poprzemysłowy byłej elektrociepłowni położony w Nowym Centrum Łodzi

 

Powołany uchwałą Rady Miejskiej jako instytucja kultury „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi. Prace rewitalizujące obszar rozpoczęto w 2008 r.

 

Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 265 milionów złotych, w tym ponad 82 miliony pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Przeprowadzono renowację i modernizację budynków poprzemysłowych oraz ich adaptację do nowych funkcji. Podjęto prace konserwatorskie, restauratorskie zabytków przemysłowych w celu przystosowania ich do nowych ról. Rewitalizacja obiektów uwzględniła rangę i charakter obszaru, nawiązując do historycznego charakteru obiektów.

 

Obecnie jest to jeden z najciekawszych obiektów rewitalizowanej Łodzi, z funkcjami wystawienniczymi, konferencyjnymi i edukacyjnymi.