dowiedz się więcej >>

8. CZY POLSKA STOLICA ENERGII MOŻE BYĆ W PRZYSZŁOŚCI NAPĘDZANA OZE?

 

Wszelkie analizy i trendy ekonomiczne wskazują na to, że Elektrownia Bełchatów zakończy swoją działalność w połowie następnej dekady. Poza wyzwaniami społeczno-gospodarczymi kluczowe pozostają kwestie bezpieczeństwa energetycznego w skali kraju, ale też utrzymania wiodącej roli regionu w branży energetycznej.

 

Staje się oczywistym, iż taki kierunek rozwoju ma obecnie realne szanse jedynie w oparciu o odnawialne źródła energii. Jednym z branżowych przykładów, który może inspirować jest działalność właściciela kopalni ulokowanej w niemieckich Łużycach, czeski koncern Leagu, z siedzibą w Cottbus (Chociebuż).

 

W regionie łódzkim istnieją znaczące możliwości dla inwestycji w OZE. Bełchatów mógłby postawić na energię wiatrową i słoneczną, wykorzystując też istniejącą infrastrukturę sieciową. BloombergNEF we współpracy z Forum Energii przeanalizował historyczne profile pogodowe. Wynika z nich, że energia słoneczna i wiatrowa w regionie doskonale uzupełniają się wzajemnie, ponieważ dostępne są w różnych momentach: często kiedy nie świeci słońce – wieje wiatr, i odwrotnie.

sprawdź szczegóły >>

7. KLESZCZÓW - strefy przemysłowe

 

Gmina Kleszczów położona jest w centralnej Polsce w południowej części województwa łódzkiego, w powiecie bełchatowskim, w pobliżu tras: Warszawa – Wrocław i Katowice- Gdańsk. Gmina liczy obecnie 6200 mieszkańców i słynie z ulokowania na jej terenie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów oraz Elektrowni Bełchatów należących do Polskiej Grupy Energetycznej.

 

Największe wpływy gmina generuje z dwóch podatków: od nieruchomości i z tzw. opłaty eksploatacyjnej za każdą tonę wydobytego węgla. W ostatnich latach do budżetu gminy wpływało w sumie ponad 270 mln zł, z czego ponad 170 mln zł to dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, głównie podatki od największej w Europie kopalni i elektrowni należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

 

Gmina Kleszczów dzięki napływającym do budżetu środkom oraz dokonanym od lat dziewięćdziesiątych przemianom gospodarczym, prowadzonym na szeroką skalę inwestycjom i stworzonej atrakcyjnej ofercie inwestycyjnej należy do samorządowej I ligi gmin w Polsce przyjaznych przedsiębiorcom.

 

Potwierdzają ten fakt otrzymywane w kolejnych latach statuetki „Gmina Fair Play”, godło promocyjne „Teraz Polska” i „Grunt na medal” oraz inwestorzy z Polski i z zagranicy, którzy zlokalizowali swoje zakłady w Gminie Kleszczów.

 

Źródło zdjęcia: www.terenyinwestycyjne.info

dowiedz się więcej >>

6. GÓRA KAMIEŃSK i sztuczne jeziora

 

Wszystkie tereny pokopalniane muszą z czasem zostać poddane rekultywacji i powtórnie zagospodarowane. Często te działania odbywają się równolegle do procesu eksploatacji. Jest to uwarunkowane zapisami prawnymi, a sposób i forma zależy głównie od uwarunkowań geologicznych, rachunku ekonomicznego i założeń właścicieli terenów. Stąd od dość dawna również koncern PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, poza wydobyciem węgla na cele energetyczne i wytwarzaniem energii, prowadzi działania rekultywacyjne.

 

W miejscu odkrywek Bełchatów i Szczerców oraz na zwałowiskach zaplanowane jest stworzenie terenów o walorach rekreacyjno-turystycznych, gigantycznego jeziora oraz dwóch wzgórz. Jedna, Góra Kamieńsk, jest już wykorzystywana turystycznie oraz gospodarczo.

 

Góra jest sztandarowym przykładem prowadzonych przez spółkę PGE GiEK kompleksowych działań rekultywacyjnych i jest dowodem na to, że zmiany powierzchni terenu związane z prowadzeniem eksploatacji metodą odkrywkową mają charakter przejściowy i nie muszą godzić w sposób istotny w podstawowe procesy życia biologicznego.

sprawdź szczegóły >>

5. RADOMSKO - strefy inwestycyjne

 

Radomsko to miasto o powierzchni 51,43 km2, położone w południowej części województwa łódzkiego, liczy ponad 45 tys. mieszkańców. Jest ósmym pod względem ludności i trzecim pod względem powierzchni miastem w województwie.

 

Zaletą Radomska jest jego położenie na ważnych szlakach komunikacyjnych w centrum Polski. Droga Droga krajowa numer 1 (obecnie autostrada A1) łączy miasto z wybrzeżem Gdańsk/Gdynia, z regionem śląskim a dalej z południową Europą. Kierunek łączący wschód z zachodem Polski obsługuje droga krajowa numer 42.

 

Obie drogi krzyżują się w rejonie strefy inwestycyjnej miasta, która rozwija się dynamicznie od ponad dekady. Obecnie po przebudowie autostrady A1 poza Radomskiem (oddalonym około 40 km od Bełchatowa) powstał węzeł komunikacyjny w Kamieńsku oraz rozbudowano wcześniej istniejący w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego (teren gminy Wola Krzysztoporska). Oba ulokowane są jeszcze bliżej Bełchatowa, nieco ponad 20 km.

 

Wszystkie trzy węzły mają wciąż potencjał przyciągania inwestorów, co stanowi naturalną szansę dla tworzenia miejsc pracy również dla osób powiązanych z koncernem energetycznym w Bełchatowie.

 

Źródło zdjęcia: www.biznes.radomsko.pl

dowiedz się więcej >>

4. EC1 – obiekt poprzemysłowy byłej elektrociepłowni położony w Nowym Centrum Łodzi

 

Powołany uchwałą Rady Miejskiej jako instytucja kultury „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi. Prace rewitalizujące obszar rozpoczęto w 2008 r.

 

Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 265 milionów złotych, w tym ponad 82 miliony pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Przeprowadzono renowację i modernizację budynków poprzemysłowych oraz ich adaptację do nowych funkcji. Podjęto prace konserwatorskie, restauratorskie zabytków przemysłowych w celu przystosowania ich do nowych ról. Rewitalizacja obiektów uwzględniła rangę i charakter obszaru, nawiązując do historycznego charakteru obiektów.

 

Obecnie jest to jeden z najciekawszych obiektów rewitalizowanej Łodzi, z funkcjami wystawienniczymi, konferencyjnymi i edukacyjnymi.

sprawdź szczegóły >>

3. ŻYRARDÓW

 

Historia Żyrardowa splata się z historią powstawania Łodzi, rozwojem włókiennictwa na terenach ówczesnego Królestwa Polskiego w XIX wieku i kolejnych odsłonach historii miast zbudowanych na bazie monokultury, jakim był tzw. przemysł lekki zatrudniający w zdecydowanej większości kobiety. Żyrardów przez ponad 150 lat nazywany był „polską stolicą lnu” – europejską potęgą przemysłu włókienniczego, miastem, którego rytm i życie wyznaczała fabryka wyrobów lnianych.

 

Ale w historii Żyrardowa elementem, który wyróżnia to miasto są przyjęte przez jego założycieli założenia urbanistyczno-architektoniczne budowania osady. Żyrardów zbudowano według modelu miasta ogrodu, miasta idealnego. W drugiej połowie XIX i na początku XX wieku wybudowano charakterystyczne dla Żyrardowa obiekty z czerwonej cegły. Wśród nich znalazły się wielorodzinne domy dla robotników, domy dla majstrów oraz kadry zarządzającej zakładami.

 

Poza nimi wybudowano w tym okresie także liczne obiekty socjalne i placówki kulturalne, które miały służyć mieszkańcom miasta, m. in.: ochronkę dla dzieci, szpital, aptekę i ambulatorium, przytułek dla starców, łaźnię i pralnię, resursę dla urzędników fabryki, trzy szkoły, salę gimnastyczną, bibliotekę, dom ludowy, willę reprezentacyjną właścicieli zakładów oraz szkołę tkacką. Wybudowano także w tym okresie kilka świątyń, w tym dwa kościoły katolickie i jeden ewangelicki. Ten zabytkowy kompleks obejmujący centralną część miasta o powierzchni około 70 hektarów jest jedynym w Europie, zachowanym w całości, zespołem urbanistyczno-architektonicznym miasta przemysłowego przełomu XIX i XX wieku.

dowiedz się więcej >>

2. UNIEJÓW

 

Trzytysięczne miasteczko, które swój spektakularny rozkwit w ostatnich dwudziestu latach zawdzięcza  odnalezieniu i zastosowaniu wód geotermalnych oraz efektywnie wykorzystanym ponad 200 mln zł z funduszy europejskich, głównie na spójnie zaplanowane inwestycje. W 1999 r. została powołana spółka Geotermia Uniejów, która przystąpiła do budowy miejskiego systemu grzewczego opartego na energii geotermalnej.

 

W mieście powstał imponujący kompleks termalno-basenowy „Termy Uniejów”, wyremontowano zamek i zrewitalizowano park zamkowy. Uniejów od 2012 r. ma status miejscowości uzdrowiskowej i stawia na rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych.

 

Nie byłoby to możliwe bez burmistrza-wizjonera, który konsekwentnie wdraża te plany w życie.

sprawdź szczegóły >>

INSPIRUJĄCE STUDIA PRZYPADKU WYBRANE DO PROJEKTU

 

 

1. HAMBACH - Kopalnia odkrywkowa Hambach

 

Uruchomiona w 1978 roku, znajduje się 40 km na zachód od Kolonii, w samym sercu reńskiego obszaru wydobycia węgla brunatnego. W szczytowym okresie złoże o powierzchni 8.500 ha i maksymalnej głębokości 411 metrów dostarczało około 40 milionów ton węgla brunatnego do lokalnych elektrowni, które pokrywały 5% zapotrzebowania na energię elektryczną w Niemczech.

 

W 2029 roku eksploatacja kopalni zostanie zakończona w ramach ustawowego wycofania węgla. Obecnie wprowadzane są zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, aby umożliwić realizację ambitnych planów rekultywacji odkrywki. Powstanie jezioro, które przez dziesiątki lat będzie wypełniane przez Ren.

 

Podejmowane działania zmierzają do całkowitej wielokierunkowej transformacji z aktywnym udziałem gmin: projekt - firma Neuland Hambach GmbH.

Countdown

Realny początek WYŁĄCZANIA BLOKÓW Elektrowni Bełchatów

1 stycznia 2030

dowiedz się więcej >>

FUNDUSZ NA RZECZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

 

Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego. Do naszego województwa trafi rekordowa kwota 2 mld 745 mln unijnych euro. To prawie pół miliarda euro więcej niż w poprzednim okresie programowania.

 

Na tę kwotę składają się:

 

 1,7 mld euro – przeznaczone na tzw. działania twarde, czyli inwestycje w transport, infrastrukturę zdrowotną i kulturalną, a także na wsparcie dla przedsiębiorców;

 

 658 mln euro – na tzw. działania miękkie, czyli wsparcie społeczne, szkolenia dla pracowników i przekwalifikowanie, a także stypendia dla studentów.

 

 369,5 mln euro – na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Jesteśmy w mediach społecznościowych

DOŁĄCZ DO NAS!

Adres do korespondencji: Zielona 27, 90-602 Łódź

Chcesz być częścią naszego projektu? Wesprzyj nas swoją wiedzą i doświadczeniem

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I OPOWIEDZ O SOBIE!

youtube.com

linkedin.com

facebook.pl

biuro@b50.pl

+48 797 455 404

Projekt Bełchatów 5.0 / 2023 FUNDACJA KULTURA KRESU z siedzibą w Łodzi, ul. Nowa 40/44/58, 90-030 Łódź, NIP: 7282838372, REGON: 383548801, KRS: 0000788365.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

Realizacja: Plutowski.pl