Projekt Bełchatów 5.0 / 2023 FUNDACJA KULTURA KRESU z siedzibą w Łodzi, ul. Nowa 40/44/58, 90-030 Łódź, NIP: 7282838372, REGON: 383548801, KRS: 0000788365.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

Realizacja: Plutowski.pl

+48 797 455 404

biuro@b50.pl

facebook.pl

linkedin.com

youtube.com

Chcesz być częścią naszego projektu? Wesprzyj nas swoją wiedzą i doświadczeniem

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I OPOWIEDZ O SOBIE!

Adres do korespondencji: Zielona 27, 90-602 Łódź

Jesteśmy w mediach społecznościowych

DOŁĄCZ DO NAS!

FUNDUSZ NA RZECZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

 

Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego. Do naszego województwa trafi rekordowa kwota 2 mld 745 mln unijnych euro. To prawie pół miliarda euro więcej niż w poprzednim okresie programowania.

 

Na tę kwotę składają się:

 

 1,7 mld euro – przeznaczone na tzw. działania twarde, czyli inwestycje w transport, infrastrukturę zdrowotną i kulturalną, a także na wsparcie dla przedsiębiorców;

 

 658 mln euro – na tzw. działania miękkie, czyli wsparcie społeczne, szkolenia dla pracowników i przekwalifikowanie, a także stypendia dla studentów.

 

 369,5 mln euro – na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

dowiedz się więcej >>

O PROJEKCIE BEŁCHATÓW 5.0

 

Projekt Bełchatów 5.0 jest pakietem działań z lokalną społecznością: organizacjami, samorządami, mediami i innymi interesariuszami z Obszaru Nowej Energii ukierunkowanych na wzmacnianie lokalnych społeczności w aktywnym odpowiedzialnym udziale w procesie transformacji regionu bełchatowskiego, czyli realnej partycypacji w procesie przemian.

 

Daje narzędzia do wspólnotowego budowania własnych scenariuszy rozwoju mając na uwadze zróżnicowania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe tego regionu, ale także istniejące możliwości, potencjał i szanse (perspektywy) rozwojowe.

 

Propozycja działań obejmuje proces kreatywnej pracy nad potencjalnymi scenariuszami rozwoju w wybranych kluczowych obszarach, atrakcyjnych z punktu widzenia społeczności lokalnych, wzmocnienia grup eksperckich oraz uruchomienia lokalnych mediów będących naturalnym ekosystemem informacji ale także  monitoringu prowadzonych przedsięwzięć.

 

Składowe projektu:

 

 społeczna rada

 konsultacje z interesariuszami

 inspirujące studia przypadku

 wypowiedzi ekspertów

 sesje kreatywne

 audycje w mediach

 panele eksperckie

 warsztaty z komunikacji

 webinaria z regionami węglowymi

Region bełchatowski stoi przed kolejną historyczną szansą. Dobre wykorzystanie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji gwarantuje dalszy rozwój wpisujący się w Europejski Zielony Ład.

 

Całkowity okres działania przedsiębiorstwa energetycznego (Polska Grupa Energetyczna) i niwelowania skutków działalności obejmie okres minimum 100 lat. Należy go liczyć od uruchomienia kopalni w 1975 roku do wypełnienia wyrobiska wodą w roku 2069 (według aktualnych oficjalnych dokumentów PGE).

 

Końcowa data wciąż może się przesunąć, ale okres działalności i kierunek działań gospodarczych koncernu został zarysowany wraz z wbiciem pierwszej łopaty przy budowie kopalni odkrywkowej uruchamianej w latach 60. XX w. Podobne procesy przemysłowe przebiegały w wielu zagłębiach Europy i świata.

To, co obecnie działa na korzyść Bełchatowskiego Zagłębia Węgla Brunatnego to fakt wpisania się procesów transformacji w politykę Europejskiego Zielonego Ładu oraz wciąż aktualne możliwości zaplanowania tych procesów w sposób maksymalnie bezpieczny dla jakości życia mieszkańców.

 

Jednak na początku 2030 roku planowany jest proces rozpoczęcia wyłączania istniejących bloków co zarysuje na horyzoncie widoczny koniec działalności koncernu w skali obecnej dzisiaj.

 

Koncesja na wydobycie węgla z pola Szczerców kończy się w roku 2038.

Nazwany w dokumentach urzędowych Obszarem Nowej Energii obszar transformacji obejmuje 35 gmin zróżnicowanych społecznie, ekonomicznie i środowiskowo, których warunki rozwoju determinują czynniki naturalne jak i dynamika przemian społeczno-gospodarczych, zarówno w okresie powstawania kompleksu paliwowo-energetycznego jak i obecnie.

 

By uzyskać planowane rezultaty transformacji należy stworzyć wieloletni program wdrożenia pilotażowych, modelowych, innowacyjnych i zintegrowanych projektów o dużym potencjale transformacyjnym, wykorzystujących różnorodne źródła finansowania. Głównymi zainteresowanymi powstania takiego planu powinny być lokalne samorządy a szczególnie władze miasta Bełchatowa, gminy Bełchatów oraz gminy Kleszczów. Są to kluczowe dla zaplanowanych procesów jednostki samorządowe.

OBSZAR NOWEJ ENERGII

Źródło: Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego z wykorzystaniem danych PIG-PIB.

Realny początek WYŁĄCZANIA BLOKÓW Elektrowni Bełchatów

1 stycznia 2030

Countdown