DATY KLUCZOWE DLA PROCESU TRANSFORMACJI

 

Początek 2024 – aktualizacja TPST Województwa Łódzkiego niezbędna do podtrzymania środków z FST

 

2023/2024 – wybory parlamentarne, samorządowe trzech szczebli, do Parlamentu EU

 

2025 – koniec rynku mocy i dopłat z budżetu państwa

 

2026 – zakończenie wydobycia w Polu Bełchatów

 

2028 – koniec rynku mocy dla jednostek w Bełchatowie

 

2030 – wyłączenie jednego z 12 aktualnie pracujących bloków (według oficjalnego planu w TPST, jednocześnie o ponad 70% ma spaść produkcja energii elektrycznej)

 

2030 - ograniczanie wydobycia węgla obniży zatrudnienie w KWB i ELB o 40% z 7530 do 4485 osób; trudno oszacować los dodatkowych 5500 pracowników spółek zależnych (67% to osoby poniżej 45 lat) mających gorsze warunki zatrudnienia

 

2038 – zakończenie koncesji w Polu Szczerców oraz wyłączenie wszystkich bloków elektrowni (przed 2036 r.)

 

2036-2070 – powstaje przestrzeń czasowa do ostatecznego zagospodarowania wyrobiska i terenów poprzemysłowych (obecnie należących do PGE i PGE GiEK)

 

2070 – planowane wypełnienie wyrobiska wodą (oficjalnie komunikowane plany PGE)

 

Prof. dr hab.

Tadeusz Markowski

Uniwersytet Łódzki

 

Prof. dr hab.

Aleksandra Nowakowska

Uniwersytet Łódzki

 

Prof. dr hab.

Paweł Ruszkowski

Collegium Civtas

 

Dr

Agnieszka Rzeńca

Uniwersytet Łódzki

 

Prof. dr hab.

Przemysław Sadura

Uniwersytet Warszawski

 

Prof. dr hab.

Andrzej Szablewski

Polska Akademia Nauk

 

Dr

Maciej Szczepańczyk

Politechnika Łódzka

 

Prof. dr hab.

Piotr Szukalski

Uniwersytet Łódzki

 

Prof. dr hab.

Izabela Warwas

Uniwersytet Łódzki

Prof. dr. hab.

Małgorzata Burchard-Dziubińska

Uniwersytet Łódzki

 

Prof. dr hab.

Adam Drobniak

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Prof. dr hab.

Anna Fornalczyk

Collegium Civtas

 

Dr

Aleksandra Gawlikowska - Fyk

Forum Energii

 

Prof. dr hab.

Tomasz Jurczak

Uniwersytet Łódzki

 

Dr

Andrzej Kassenberg

Instytut na Rzecz Ekorozwoju

 

Dr

Daniel Kiewra

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 

Dr hab.

Przemysław Kubiak

Politechnika Łódzka

 

Dr

Joanna Maćkowiak - Pandera

Forum Energii

WSPÓŁPRACUJĄCY EKSPERCI

KADRA NAUKOWA

Jolanta Pacura

 

Całe życie zawodowe związana z tematyką międzynarodowych projektów badawczych. Z wykształcenia ekonomistka, ukończyła również studia podyplomowe Menedżer Innowacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspertka Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Makroregion Polska Centralna do PR Horyzont Europa. Posiada bogate doświadczenie zawodowe dotyczące opracowania, pozyskania i koordynacji projektów międzynarodowych i krajowych; PR UE (6, 7, H2020, Horyzont Europa), programów NCN, NCBiR. Od 2020 wspiera w roli eksperta proces transformacji regionu bełchatowskiego.

 

 

 

KONSULTANCI PROJEKTU

 

1. dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk / Forum Energii

2. Grzegorz Jegier / Zespół ds. ST WRDS WŁ

3. dr Daniel Kiewra / Forum Odpowiedzialnego Biznesu

4. dr Maciej Kozakiewicz / Fundacja Kultura Kresu

5. Jolanta Pacura / Fundacja Kultura Kresu

6. prof. Paweł Ruszkowski / Collegium Civitas

7. dr Agnieszka Rzeńca / Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska UŁ

8. Zbigniew Stępniewski / Faradise

9. dr Maciej Szczepańczyk / Instytut Zarządzania PŁ

10. prof. Izabela Warwas / Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ

Maciej Kozakiewicz

koordynator projektu

 

Przedsiębiorca społeczny, innowator, kreatywny koordynator wielu projektów społecznych. W swoim życiu zawodowym zajmował się zarówno nauką (doktorat z nauk o zarządzaniu), tworzył i przewodził organizacjom pozarządowym (Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania), pracował w instytucjach administracji publicznej (Ministerstwo Środowiska, Urząd Marszałkowski w Łodzi), prowadził działalność gospodarczą (jego firma Polska Witalna uzyskała status Startup Pozytywnego Wpływu). Od maja 2019 roku wspiera w różnych rolach region bełchatowski w procesie transformacji.

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Countdown

Realny początek WYŁĄCZANIA BLOKÓW Elektrowni Bełchatów

1 stycznia 2030

Źródło: Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego z wykorzystaniem danych PIG-PIB.

OBSZAR NOWEJ ENERGII

Nazwany w dokumentach urzędowych Obszarem Nowej Energii obszar transformacji obejmuje 35 gmin zróżnicowanych społecznie, ekonomicznie i środowiskowo, których warunki rozwoju determinują czynniki naturalne jak i dynamika przemian społeczno-gospodarczych, zarówno w okresie powstawania kompleksu paliwowo-energetycznego jak i obecnie.

 

By uzyskać planowane rezultaty transformacji należy stworzyć wieloletni program wdrożenia pilotażowych, modelowych, innowacyjnych i zintegrowanych projektów o dużym potencjale transformacyjnym, wykorzystujących różnorodne źródła finansowania. Głównymi zainteresowanymi powstania takiego planu powinny być lokalne samorządy a szczególnie władze miasta Bełchatowa, gminy Bełchatów oraz gminy Kleszczów. Są to kluczowe dla zaplanowanych procesów jednostki samorządowe.

To, co obecnie działa na korzyść Bełchatowskiego Zagłębia Węgla Brunatnego to fakt wpisania się procesów transformacji w politykę Europejskiego Zielonego Ładu oraz wciąż aktualne możliwości zaplanowania tych procesów w sposób maksymalnie bezpieczny dla jakości życia mieszkańców.

 

Jednak na początku 2030 roku planowany jest proces rozpoczęcia wyłączania istniejących bloków co zarysuje na horyzoncie widoczny koniec działalności koncernu w skali obecnej dzisiaj.

 

Koncesja na wydobycie węgla z pola Szczerców kończy się w roku 2038.

Region bełchatowski stoi przed kolejną historyczną szansą. Dobre wykorzystanie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji gwarantuje dalszy rozwój wpisujący się w Europejski Zielony Ład.

 

Całkowity okres działania przedsiębiorstwa energetycznego (Polska Grupa Energetyczna) i niwelowania skutków działalności obejmie okres minimum 100 lat. Należy go liczyć od uruchomienia kopalni w 1975 roku do wypełnienia wyrobiska wodą w roku 2069 (według aktualnych oficjalnych dokumentów PGE).

 

Końcowa data wciąż może się przesunąć, ale okres działalności i kierunek działań gospodarczych koncernu został zarysowany wraz z wbiciem pierwszej łopaty przy budowie kopalni odkrywkowej uruchamianej w latach 60. XX w. Podobne procesy przemysłowe przebiegały w wielu zagłębiach Europy i świata.

O PROJEKCIE BEŁCHATÓW 5.0

 

Projekt Bełchatów 5.0 jest pakietem działań z lokalną społecznością: organizacjami, samorządami, mediami i innymi interesariuszami z Obszaru Nowej Energii ukierunkowanych na wzmacnianie lokalnych społeczności w aktywnym odpowiedzialnym udziale w procesie transformacji regionu bełchatowskiego, czyli realnej partycypacji w procesie przemian.

 

Daje narzędzia do wspólnotowego budowania własnych scenariuszy rozwoju mając na uwadze zróżnicowania społeczne, ekonomiczne i środowiskowe tego regionu, ale także istniejące możliwości, potencjał i szanse (perspektywy) rozwojowe.

 

Propozycja działań obejmuje proces kreatywnej pracy nad potencjalnymi scenariuszami rozwoju w wybranych kluczowych obszarach, atrakcyjnych z punktu widzenia społeczności lokalnych, wzmocnienia grup eksperckich oraz uruchomienia lokalnych mediów będących naturalnym ekosystemem informacji ale także  monitoringu prowadzonych przedsięwzięć.

 

Składowe projektu:

 

 społeczna rada

 konsultacje z interesariuszami

 inspirujące studia przypadku

 wypowiedzi ekspertów

 sesje kreatywne

 audycje w mediach

 panele eksperckie

 warsztaty z komunikacji

 webinaria z regionami węglowymi

dowiedz się więcej >>

FUNDUSZ NA RZECZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

 

Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego. Do naszego województwa trafi rekordowa kwota 2 mld 745 mln unijnych euro. To prawie pół miliarda euro więcej niż w poprzednim okresie programowania.

 

Na tę kwotę składają się:

 

 1,7 mld euro – przeznaczone na tzw. działania twarde, czyli inwestycje w transport, infrastrukturę zdrowotną i kulturalną, a także na wsparcie dla przedsiębiorców;

 

 658 mln euro – na tzw. działania miękkie, czyli wsparcie społeczne, szkolenia dla pracowników i przekwalifikowanie, a także stypendia dla studentów.

 

 369,5 mln euro – na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Jesteśmy w mediach społecznościowych

DOŁĄCZ DO NAS!

Adres do korespondencji: Zielona 27, 90-602 Łódź

Chcesz być częścią naszego projektu? Wesprzyj nas swoją wiedzą i doświadczeniem

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I OPOWIEDZ O SOBIE!

youtube.com

linkedin.com

facebook.pl

biuro@b50.pl

+48 797 455 404

Projekt Bełchatów 5.0 / 2023 FUNDACJA KULTURA KRESU z siedzibą w Łodzi, ul. Nowa 40/44/58, 90-030 Łódź, NIP: 7282838372, REGON: 383548801, KRS: 0000788365.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

Realizacja: Plutowski.pl