FUNDUSZ NA RZECZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

 

Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego. Do naszego województwa trafi rekordowa kwota 2 mld 745 mln unijnych euro. To prawie pół miliarda euro więcej niż w poprzednim okresie programowania.

 

Na tę kwotę składają się:

 

 1,7 mld euro – przeznaczone na tzw. działania twarde, czyli inwestycje w transport, infrastrukturę zdrowotną i kulturalną, a także na wsparcie dla przedsiębiorców;

 

 658 mln euro – na tzw. działania miękkie, czyli wsparcie społeczne, szkolenia dla pracowników i przekwalifikowanie, a także stypendia dla studentów.

 

 369,5 mln euro – na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Countdown

Realny początek WYŁĄCZANIA BLOKÓW Elektrowni Bełchatów

1 stycznia 2030

12 marca 2024
W imieniu Społecznej Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji Regionu Bełchatowskiego powołanej w ramach projektu Bełchatów 5.0, zapraszamy do udziału w inspirującej sesji poświęconej procesowi Sprawiedliwej Transformacji
24 lutego 2024
W dniu 22 lutego 2024r. w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie odbyło się seminarium "Czy da się przejść suchą stopą przez proces transformacji?". W spotkaniu udział
08 lutego 2024
W imieniu Społecznej Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji Regionu Bełchatowskiego powołanej w ramach projektu Bełchatów 5.0, zapraszamy do udziału w inspirującej sesji wymiany doświadczeń pomiędzy dwoma
01 stycznia 2024
Przed regionem bełchatowskim stoi poważne wyzwanie, którym jest zaplanowanie i zrealizowanie transformacji, która będzie dotyczyła społeczeństwa we wszystkich niemal obszarach życia. Do tego potrzebna jest
24 maja 2023

CYKL PANELI EKSPERCKICH: BEŁCHATÓW 5.0. CO PŁYNIE Z DOŚWIADCZEŃ UDANYCH WIZJI ROZWOJOWYCH W POLSCE?

Kontynuując prace na rzecz budowania wspólnej wizji Sprawiedliwej Transformacji Regionu Bełchatowskiego zapraszamy do uczestnictwa w sesji trzech paneli eksperckich, które odbędą się w dniu 2 czerwca 2023 w Łodzi, w siedzibie EC1.

 

Region bełchatowski w najbliższych dwóch dekadach czekają historyczne przeobrażenia społeczne, gospodarcze oraz przestrzenne. Przygotowanie i przebieg procesu transformacji zadecyduje o utrzymaniu lub utracie dotychczasowego statusu najzamożniejszego obszaru gospodarczego w ramach województwa łódzkiego.

 

Intencją organizatorów spotkania pt. „Bełchatów 5.0. Co płynie z doświadczeń udanych wizji rozwojowych w Polsce?" jest zainspirowanie lokalnych liderów do aktywnego zaangażowania w kreowanie przyszłości swoich gmin i miast.

 

Dyskusja poświęcona będzie zagadnieniom dotyczącym zarządzania procesem transformacji oraz pozyskiwania środków na cele rozwojowe, rewitalizacji terenów poprzemysłowych i partycypacji oraz nadawania i kształtowania nowych funkcji istniejącym zasobom, jak też działań promocyjnych.

 

Panele tematycznie powiązane są z przygotowanymi przez nasz zespół studiami przypadku miejsc, gdzie podjęto udane inicjatywy przekształceniowe i rewitalizacyjne, takich jak niemiecka kopalnia odkrywkowa Hambach, a także polskie Uniejów, EC1 w Łodzi (woj. łódzkie) oraz Żyrardów (woj. mazowieckie).

 

 

Bezpośredni link do transmisji na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=62IKSkYdImA

 

 

 

PROGRAM:

 

9:30 – 10:30

Panel 1. Jak budować zaufanie i przywództwo dla odważnych wizji rozwojowych?

- Przywództwo władz samorządowych

- Włączanie środowisk lokalnych do procesów

- Rola przedsiębiorców i biznesu

 

Paneliści:

- Zbigniew Stępniewski, Menedżer Grupy Compremum

- Piotr Czarzasty, Forum Związków Zawodowych WŁ

- Katarzyna Kleska, Sekretarz Powiatu, Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

 

 

10:30 – 11:30

Panel 2. Jak skutecznie pozyskiwać środki na planowane działania?

- Planowanie strategii rozwoju

- Rola funduszy unijnych

- Różnorodność źródła finansowania

 

Paneliści:

- dr Małgorzata Misiak, Naczelnik w Departamencie Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2027 Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

- Jacek Grzonkowski, Dyrektor Wydziału Rewitalizacji i Rozwoju UM Żyrardowa,

- dr Błażej Mielczarek, Dyrektor Pionu Rozwoju, Doradztwa, Transferu Technologii oraz Inkubatora Technologicznego w Bełchatowsko Kleszczowskim Parku Przemysłowo Technologicznym

 

 

11:30 – 12:30

Panel 3. Jak planować z sukcesem kierunki rozwoju i nowe funkcje dla rewitalizowanych obiektów?

- Potencjał terenów poprzemysłowych w regionie bełchatowskim

- Doświadczenia obiektów zrewitalizowanych

- Nowe wizje rozwojowe dla regionu

 

Paneliści:

- dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ, Dyrektor Instytut Gospodarki Przestrzennej UŁ

- Błażej Moder, Dyrektor EC1 Łódź - Miasto Kultury

- Tobiasz Adamczewski, Dyrektor Programu OZE w Forum Energii

 

12:30 – 13:00 Dyskusja

13:00 – 13:30 Wizyta w Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź

 

 

WYBRANE STUDIA PRZYPADKU:

 

 

 

EC1 ŁÓDŹ

 

Obiekt poprzemysłowy byłej elektrociepłowni położony w Nowym Centrum Łodzi, powołany uchwałą Rady Miejskiej jako instytucja kultury „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi. Prace rewitalizujące obszar rozpoczęto w 2008 r.

 

Przeprowadzono renowację i modernizację budynków poprzemysłowych oraz ich adaptację do nowych funkcji. Podjęto prace konserwatorskie, restauratorskie zabytków przemysłowych w celu przystosowania ich do nowych ról. Rewitalizacja obiektów uwzględniła rangę i charakter obszaru, nawiązując do historycznego charakteru obiektów.

 

Obecnie jest to jeden z najciekawszych obiektów rewitalizowanej Łodzi, z funkcjami wystawienniczymi, konferencyjnymi i edukacyjnymi.

 

 

 

UNIEJÓW

 

Trzytysięczne miasteczko, które swój spektakularny rozkwit w ostatnich dwudziestu latach zawdzięcza  odnalezieniu i zastosowaniu wód geotermalnych oraz efektywnie wykorzystanym ponad 200 mln zł z funduszy europejskich, głównie na spójnie zaplanowane inwestycje. W 1999 r. została powołana spółka Geotermia Uniejów, która przystąpiła do budowy miejskiego systemu grzewczego opartego na energii geotermalnej.

 

W mieście powstał imponujący kompleks termalno-basenowy „Termy Uniejów”, wyremontowano zamek i zrewitalizowano park zamkowy. Uniejów od 2012 r. ma status miejscowości uzdrowiskowej i stawia na rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych.

 

 

 

 

ŻYRARDÓW

 

Żyrardów to 40-tysięczne miasto będące siedzibą powiatu żyrardowskiego, historycznie przez ponad 150 lat nazywany był „polską stolicą lnu” – europejską potęgą przemysłu włókienniczego. Jednakże upadek tego przemysłu pod koniec XX w. wywołał kryzys gospodarczy i przyczynił się do regresu gospodarczego Żyrardowa i jego degradacji. Szansę rozwoju jako sposobie na ożywienie społeczno – gospodarcze uśpionego po likwidacji zakładów lniarskich miasta dostrzeżono w postindustrialnym wykorzystaniu zasobów, o czym zaczęto dyskusje już w 2000 r. Zaś w 2004  jako pierwsze miasto na Mazowszu i jedno z pierwszych w Polsce, Żyrardów przyjął Lokalny Program Rewitalizacji, który – sukcesywnie uaktualniany i dostosowywany do zmieniających się realiów prawnych oraz ekonomicznych – realizowany jest do dziś.

Jesteśmy w mediach społecznościowych

DOŁĄCZ DO NAS!

Adres do korespondencji: Zielona 27, 90-602 Łódź

Chcesz być częścią naszego projektu? Wesprzyj nas swoją wiedzą i doświadczeniem

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I OPOWIEDZ O SOBIE!

youtube.com

linkedin.com

facebook.pl

biuro@b50.pl

+48 797 455 404

Projekt Bełchatów 5.0 / 2023 FUNDACJA KULTURA KRESU z siedzibą w Łodzi, ul. Nowa 40/44/58, 90-030 Łódź, NIP: 7282838372, REGON: 383548801, KRS: 0000788365.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

Realizacja: Plutowski.pl