FUNDUSZ NA RZECZ SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI

 

Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego. Do naszego województwa trafi rekordowa kwota 2 mld 745 mln unijnych euro. To prawie pół miliarda euro więcej niż w poprzednim okresie programowania.

 

Na tę kwotę składają się:

 

 1,7 mld euro – przeznaczone na tzw. działania twarde, czyli inwestycje w transport, infrastrukturę zdrowotną i kulturalną, a także na wsparcie dla przedsiębiorców;

 

 658 mln euro – na tzw. działania miękkie, czyli wsparcie społeczne, szkolenia dla pracowników i przekwalifikowanie, a także stypendia dla studentów.

 

 369,5 mln euro – na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Countdown

Realny początek WYŁĄCZANIA BLOKÓW Elektrowni Bełchatów

1 stycznia 2030

13 czerwca 2024
Pozyskaliśmy jako województwo, wspólną pracą, pierwsze 1,5 miliarda (369,5 mln euro) na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, ale potrzebujemy minimum dziesięciokrotnie zwiększyć tę kwotę, by proces transformacji
13 czerwca 2024
Zapraszamy do udziału w warsztacie dotyczącym wypracowania kierunków strategicznych dla klastra Obszaru Nowej Energii stymulującego procesy rozwoju gospodarczego na obszarze transformacji. Cel warsztatu Wypracowanie najważniejszych
12 marca 2024
W imieniu Społecznej Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji Regionu Bełchatowskiego powołanej w ramach projektu Bełchatów 5.0, zapraszamy do udziału w inspirującej sesji poświęconej procesowi Sprawiedliwej Transformacji
24 lutego 2024
W dniu 22 lutego 2024r. w Muzeum Regionalnym w Bełchatowie odbyło się seminarium "Czy da się przejść suchą stopą przez proces transformacji?". W spotkaniu udział
24 maja 2023

CYKL PANELI EKSPERCKICH: BEŁCHATÓW 5.0. CO PŁYNIE Z DOŚWIADCZEŃ UDANYCH WIZJI ROZWOJOWYCH W POLSCE?

Kontynuując prace na rzecz budowania wspólnej wizji Sprawiedliwej Transformacji Regionu Bełchatowskiego zapraszamy do uczestnictwa w sesji trzech paneli eksperckich, które odbędą się w dniu 2 czerwca 2023 w Łodzi, w siedzibie EC1.

 

Region bełchatowski w najbliższych dwóch dekadach czekają historyczne przeobrażenia społeczne, gospodarcze oraz przestrzenne. Przygotowanie i przebieg procesu transformacji zadecyduje o utrzymaniu lub utracie dotychczasowego statusu najzamożniejszego obszaru gospodarczego w ramach województwa łódzkiego.

 

Intencją organizatorów spotkania pt. „Bełchatów 5.0. Co płynie z doświadczeń udanych wizji rozwojowych w Polsce?" jest zainspirowanie lokalnych liderów do aktywnego zaangażowania w kreowanie przyszłości swoich gmin i miast.

 

Dyskusja poświęcona będzie zagadnieniom dotyczącym zarządzania procesem transformacji oraz pozyskiwania środków na cele rozwojowe, rewitalizacji terenów poprzemysłowych i partycypacji oraz nadawania i kształtowania nowych funkcji istniejącym zasobom, jak też działań promocyjnych.

 

Panele tematycznie powiązane są z przygotowanymi przez nasz zespół studiami przypadku miejsc, gdzie podjęto udane inicjatywy przekształceniowe i rewitalizacyjne, takich jak niemiecka kopalnia odkrywkowa Hambach, a także polskie Uniejów, EC1 w Łodzi (woj. łódzkie) oraz Żyrardów (woj. mazowieckie).

 

 

Bezpośredni link do transmisji na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=62IKSkYdImA

 

 

 

PROGRAM:

 

9:30 – 10:30

Panel 1. Jak budować zaufanie i przywództwo dla odważnych wizji rozwojowych?

- Przywództwo władz samorządowych

- Włączanie środowisk lokalnych do procesów

- Rola przedsiębiorców i biznesu

 

Paneliści:

- Zbigniew Stępniewski, Menedżer Grupy Compremum

- Piotr Czarzasty, Forum Związków Zawodowych WŁ

- Katarzyna Kleska, Sekretarz Powiatu, Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

 

 

10:30 – 11:30

Panel 2. Jak skutecznie pozyskiwać środki na planowane działania?

- Planowanie strategii rozwoju

- Rola funduszy unijnych

- Różnorodność źródła finansowania

 

Paneliści:

- dr Małgorzata Misiak, Naczelnik w Departamencie Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2027 Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

- Jacek Grzonkowski, Dyrektor Wydziału Rewitalizacji i Rozwoju UM Żyrardowa,

- dr Błażej Mielczarek, Dyrektor Pionu Rozwoju, Doradztwa, Transferu Technologii oraz Inkubatora Technologicznego w Bełchatowsko Kleszczowskim Parku Przemysłowo Technologicznym

 

 

11:30 – 12:30

Panel 3. Jak planować z sukcesem kierunki rozwoju i nowe funkcje dla rewitalizowanych obiektów?

- Potencjał terenów poprzemysłowych w regionie bełchatowskim

- Doświadczenia obiektów zrewitalizowanych

- Nowe wizje rozwojowe dla regionu

 

Paneliści:

- dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ, Dyrektor Instytut Gospodarki Przestrzennej UŁ

- Błażej Moder, Dyrektor EC1 Łódź - Miasto Kultury

- Tobiasz Adamczewski, Dyrektor Programu OZE w Forum Energii

 

12:30 – 13:00 Dyskusja

13:00 – 13:30 Wizyta w Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź

 

 

WYBRANE STUDIA PRZYPADKU:

 

 

 

EC1 ŁÓDŹ

 

Obiekt poprzemysłowy byłej elektrociepłowni położony w Nowym Centrum Łodzi, powołany uchwałą Rady Miejskiej jako instytucja kultury „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi. Prace rewitalizujące obszar rozpoczęto w 2008 r.

 

Przeprowadzono renowację i modernizację budynków poprzemysłowych oraz ich adaptację do nowych funkcji. Podjęto prace konserwatorskie, restauratorskie zabytków przemysłowych w celu przystosowania ich do nowych ról. Rewitalizacja obiektów uwzględniła rangę i charakter obszaru, nawiązując do historycznego charakteru obiektów.

 

Obecnie jest to jeden z najciekawszych obiektów rewitalizowanej Łodzi, z funkcjami wystawienniczymi, konferencyjnymi i edukacyjnymi.

 

 

 

UNIEJÓW

 

Trzytysięczne miasteczko, które swój spektakularny rozkwit w ostatnich dwudziestu latach zawdzięcza  odnalezieniu i zastosowaniu wód geotermalnych oraz efektywnie wykorzystanym ponad 200 mln zł z funduszy europejskich, głównie na spójnie zaplanowane inwestycje. W 1999 r. została powołana spółka Geotermia Uniejów, która przystąpiła do budowy miejskiego systemu grzewczego opartego na energii geotermalnej.

 

W mieście powstał imponujący kompleks termalno-basenowy „Termy Uniejów”, wyremontowano zamek i zrewitalizowano park zamkowy. Uniejów od 2012 r. ma status miejscowości uzdrowiskowej i stawia na rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych.

 

 

 

 

ŻYRARDÓW

 

Żyrardów to 40-tysięczne miasto będące siedzibą powiatu żyrardowskiego, historycznie przez ponad 150 lat nazywany był „polską stolicą lnu” – europejską potęgą przemysłu włókienniczego. Jednakże upadek tego przemysłu pod koniec XX w. wywołał kryzys gospodarczy i przyczynił się do regresu gospodarczego Żyrardowa i jego degradacji. Szansę rozwoju jako sposobie na ożywienie społeczno – gospodarcze uśpionego po likwidacji zakładów lniarskich miasta dostrzeżono w postindustrialnym wykorzystaniu zasobów, o czym zaczęto dyskusje już w 2000 r. Zaś w 2004  jako pierwsze miasto na Mazowszu i jedno z pierwszych w Polsce, Żyrardów przyjął Lokalny Program Rewitalizacji, który – sukcesywnie uaktualniany i dostosowywany do zmieniających się realiów prawnych oraz ekonomicznych – realizowany jest do dziś.

Jesteśmy w mediach społecznościowych

DOŁĄCZ DO NAS!

Adres do korespondencji: Zielona 27, 90-602 Łódź

Chcesz być częścią naszego projektu? Wesprzyj nas swoją wiedzą i doświadczeniem

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI I OPOWIEDZ O SOBIE!

youtube.com

linkedin.com

facebook.pl

biuro@b50.pl

+48 797 455 404

Projekt Bełchatów 5.0 / 2023 FUNDACJA KULTURA KRESU z siedzibą w Łodzi, ul. Nowa 40/44/58, 90-030 Łódź, NIP: 7282838372, REGON: 383548801, KRS: 0000788365.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

Realizacja: Plutowski.pl